Bezdrôtové zvončeky

 

 

Montáž bezdrôtových domových zvončekov je veľmi jednoduchá, nevyžaduje si žiadne ťahanie vodičov, zasekávanie do steny alebo upratovanie. Zvončekové tlačidlo sa jednoducho prilepí alebo priskrutkuje na vami vybraté miesto a okamžite je možné zvoniť. Zvončeky môžu slúžiť ako krátkodosahový paeger pre privolanie pomoci pre starších a chorých ľudí, alebo s ním privoláte k obedu manžela, ktorý pracuje v garáži. Určite sa dá nájsť ešte veľa ďalších vhodných aplikácii.

 

Spojenie medzi tlačidlom a prijímačom je uskutočňované kódovaným rádiovým signálom 433,92 MHz zabezpečujúcim bezporuchovú prevádzku. Špeciálny systém kódov zabezpečuje vysokú odolnosť proti náhodnému spínaniu. Výber z rôznych typov bezdrôtových zvončekov vám umožní zvoliť si tu najvhodnejšiu kombináciu.

 

·             Bezdrôtový zvonček DZ -1 pre pripojenie na 230V

 

Bezdrôtový zvonček vhodný tam, kde prijímač potrebujeme trvalo umiestniť do zásuvky 230 V. Tento spôsob napájania prijímača umožňuje prevádzku bez väčšej údržby na jednom.

Obj.číslo: DZ1-1

 

Prijímač:

Prijímač zvončeka DZ1-1 je pripravený na prevádzku po zasunutí do sieťovej zásuvky 230 V. Po prijatí kódu z vysielača vydá príjemný zvuk GONG.

Vysielač:

Dodáva sa s jedným zvončekovým tlačidlom

 

Obj.číslo: DZ1-2

 

Prijímač:

DZ1-2 má všetky vlastnosti prijímača DZ1-1: prijímač zvončeka je pripravený na prevádzku po zasunutí do sieťovej zásuvky 230 V. Po prijatí kódu z vysielača vydá príjemný zvuk GONG.

Vysielač:

Dodáva sa s dvomi zvončekovými tlačidlami

 

·             Bezdrôtový zvonček UZB4 -1 s kombinovaným napájaním

 

Univerzálny bezdrôtový zvonček. s možnosťou napájania alkalickými batériami typu AA (3x1,5 V, R6/AA), alebo pomocou adaptéra 230 V/50 Hz ( adaptér nie je súčasťou kompletu). Zo zvončeka sa stáva mobilný prístroj, ktorý môžete využívať v lete pri práci na záhrade s napájacími batériami a v domácnosti na 230 V / 50 Hz. Životnosť alkalických batérií je cca 3 mesiace. Z tohto dôvodu odporúčame pri trvalej prevádzke využívať sieťový zdroj.

 

Obj.číslo: UZB4-1

 

Prijímač:

Prijímač zvončeka UZB4-1 je pripravený na prevádzku po vložení alkalických batérií typ R6/AA alebo po pripojení na vhodný adaptér na 230VAC. Po prijatí kódu z vysielača vydá príjemný zvuk GONG. Na bočnej strane prijímače bezdrôtového zvončeka je vstup pre adaptér

Vysielač:

Dodáva sa s jedným zvončekovým tlačidlom

 

Použiť je možné adaptér:

napájanie 230 VAC

výstup 7 V DC až 12 V DC, 150 mA a viac

 

·             Bezdrôtový zvonček so svetelnou a zvukovou signalizáciou

 

Bezdrôtový zvonček je vhodný pre sluchovo postihnutých, pretože okrem zvukovej signalizáciu zabezpečuje aj možnosť optickej indikácie zvonenia. Počas doby zvonenia a nasledujúcich 20 s bliká LED s vysokou svietivosťou, ktorá je umiestnená priamo na prijímači. Spínacia zásuvka navyše ponúka možnosť pripojenia externého zdroja svetla napr. stolová lampa, ktorá bude počas zvonenia prerušovane svietiť.

 

obj.číslo: BZ3-1

 

Prijímač:

Prijímač zvončeka je pripravený na prevádzku po zasunutí do sieťovej zásuvky 230 V. Po prijatí kódu z vysielača vydá príjemný zvuk GONG.

Vysielač:

Dodáva sa s jedným zvončekovým tlačidlom

 

1 - spínacia zásuvka pre externý svetelný zdroj

2 - signalizačná LED s vysokou svietivosťou

 

 

 

·             Vysielač - zvončekové tlačidlo

 

Vysielač všetkých typov zvončekov ( tlačidlo ) je zdrojom rádiového kódovaného signálu, vysielanie je indikované červenou LED. Vo vnútri vysielača je 12 V batéria typ E23 so životnosťou 2 roky. Vysielač nesmie byť montovaný na kovový podklad. Štandardne sa dodáva tlačidlo odolné voči vlhku. V prípade, že došlo k poškodeniu je možné na objednávku zakúpiť náhradné tlačidlo. Pri objednávke je nutné zadefinovať príslušný kód, ktorý je uvedený na zadnej strane štítku Vášho prijímača.

 

Náhradné tlačidlo :

V prípade, že došlo k poškodeniu je možné na objednávku zakúpiť náhradné tlačidlo.

Pri objednávke je nutné zadefinovať príslušný kód, ktorý je uvedený na zadnej strane štítku Vášho prijímača.

Vysielač odolný voči vlhku sa dodáva pre všetky uvedené typy bezdrôtových zvončekov.

 

·             Dosah bezdrôtových zvončekov

 

Dosah zvončeka môže byť na voľnej ploche až dvojnásobný, ako je uvedené v návode. Naopak v budovách so železobetónovou konštrukciou (panelové domy) sa podstatne znižuje.

Dosah v panelovom dome :

 

BZ1-1 ..... 30 m

UBZ4-1 .... 30 m

BZ3-1S .... 30 m                 

 

Dosah v tehlovom dome :

 

BZ1-1 ..... 50-60 m

UBZ4-1 .... 50 m

BZ3-1S .... 60 m